The Official Website of the People’s Government of Hunan Province Mobile 中文 Français 한국어 日本語

15 July 2015

Home>News>Local News

Hunan-based NPC Deputies Arrive in Beijing

2020-05-21 Download Print Comment

The Hunan-based National People’s Congress (NPC) deputies attending the Third Session of the 13th NPC arrive in Beijing on flight CZ5699.

Hunan deputies read newspaper on the plane.

Hunan deputies praise and cheer for the China (Hunan) Anti-pandemic Medical Expert Team in Zimbabwe.

The Hunan-based National People’s Congress (NPC) deputies attending the Third Session of the 13th NPC arrived in Beijing on flight CZ5699 and made registration on May 20, 2020.

NPC deputies Du Jiahao, Xu Dazhe, Fu Kui, Wang Shaofeng, Li Dianxun, Liu Lianyu, Xie Yong, Chen Wenhao, Zhang Zhuohua, and Tian Hongqi, and provincial leaders Tian Liwen and Ye Xiaoying, arrived by the same plane.

This article is from Hunan Provincial Government www.enghunan.gov.cn.

Translator: Yu Jiangjiang

Chinese source: hunan.gov.cn